Trilobit Na Ostrově

23.01.2014 | Tomáš Němec

"Ráda bych poděkovala za báječnou hostitelskou roli, kterou jste umožnili mnoho radosti a pěkných zážitků při slavnostním večeru udělování cen Trilobit a následném rautu v hotelu Na Ostrově. Návštěvníci, kolegové filmaři, s nimiž jsem poté mluvila, byli nadšeni důstojnou a vtipnou úrovní předávání cen. Filmový  a televizní svaz a jeho odborné poroty vždy akcentovaly společenskou důsažnost děl, která oceňují. Proto má slavnostní večer atmosféru, které říkám veřejnoprávní. Jsme spokojeni se stoupající úrovní tohoto večera. Nechci se rouhat, ale berounský slavnostní večer má ušlechtilejší a přátelštější atmosféru než vyhlašování Českých lvů. Jako předsedkyně Českého filmového a televizního svazu jsem nadmíru spokojená a vám patří mé velké díky."