Okolí hotelu

Berounsko

Území v západní části středních Čech, v bezprostřední blízkosti města Prahy. Územím Berounska odedávna procházela významná zemská stezka z Prahy do Plzně a dále do Bavorska.

Nachází se zde mnoho památkových objektů, pocházejících z různých slohových období - sídla královská hrad Karlštejn, Žebrák, a Točník, zámecké stavby - Hořovice, městská a venkovská sídla.

Oblast Berounska je zajímavá nejen svou historií, ale i přírodou. Rozkládají se zde dvě chráněné krajinné oblasti - Křivoklátsko a Český kras. Nejcenější lokalitou Českého krasu je nejrozsáhlejší jeskynní systém v Čechách - Koněpruské jeskyně.

Díky výskytu původní flóry a fauny tvoří tato oblast biosférickou rezervaci UNESCO a je velmi zajímavá i geologicky.

Beroun

Beroun byl založen na tradiční trase z Prahy do Plzně a právě v místech, kde tato cesta protínala městské hradby byly vztyčeny dvě věžovité průjezdné brány Horní brána - Plzeňská a Dolní brána - Pražská. První zmínka o městu Berounu pochází z roku 1265 z období vlády Přemysla Otakara II.. Patrně v tomto období byl v Berouně založen dominikánský klášter a započata stavba opevnění. Historické jádra královského města Berouna nese přesvědčivé stopy více než sedmisetleté historie této významné sídelní lokality. Jeho značná stavebně historická hodnota byla důvodem k tomu, aby bylo toto historické jádro prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Nejstarší historicky doložený a architektonicky nejcenější dům ve městě je Jenštejnský dům. V současné době sídlí v této budově Muzeum Českého krasu s pamětní síní V. Talicha a zajímavou historickou expozicí.

Kostel svatého Jakuba byl vybudován ve 13. století zároveň se založením města jako gotická trojlodní stavba. Berounská radnice se do své dnešní podoby dostávala postupně celou řadou přestaveb. Původně zde stály dva středověké domy, které v 16. století byly spojeny v jeden. Po roce 1560 byl přestavěn na renezanční radnici.

Po velkém požáru v roce 1781 byla přestavba už barokní. Nejrozsáhlejší stavební úprava proběhla na počátku tohoto století - průčelí se třemi štíty, hodiny, městský znak, bohatá štuková a afigurální sochařská výzdoba.